ΕΘΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ

Εθνική σημαία

Δρ. Ιωάννης Παρίσης

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που αγνοούν βασικά πράγματα που αφορούν στην εθνική σημαία της Ελλάδας και ειδικώς τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία. Έτσι, συμβαίνει συχνά να βλέπουν τη δημοσιότητα κραυγές και κατηγορίες για «προδοσία» επειδή για παράδειγμα, κάποιοι δεν χρησιμοποίησαν την εθνική σημαία στα αποκαλυπτήρια αγάλματος αλλά απλό γαλανόλευκο ύφασμα. Οι… κραυγάζοντες φαντάζονται συνωμοσίες για την «κατάργηση του σταυρού» από τη σημαία, δάκτυλους εβραιομασώνων και άλλα… ωραία!

Τα αφορώντα στην εθνική σημαία της Ελλάδας (χρώμα, μέγεθος, διαστάσεις, χρησιμοποίηση, τρόπος ανάρτησης, περιορισμοί-απαγορεύσεις, ποινικές κυρώσεις, κλπ.) καθορίζονται με τον Νόμο 851/1978 (ΦΕΚ 233 τ. Α’). Το κείμενο του Νόμου σε μορφή PDF εδώ: Περί Εθνικής Σημαίας-ΦΕΚ_233-1978

Σημειώνω μερικά από τα όσα προβλέπει ο νόμος:

1.  Η σημαία τοποθετείται επί κοντού ή ιστού χρώματος λευκού οι οποίοι στο άνω άκρου τους φέρουν σφαίρα λευκή και επ’ αυτής σταυρόν αναλόγου προς τον ιστό ή κοντό μεγέθους.

2.  Η Εθνική σημαία δεν επιτρέπεται:

  • Να ανακρεμάται από εξώστες ή παράθυρα χωρίς ιστό.
  • Να φέρει επάνω της διακριτικά οργανώσεων, συλλόγων, σχολών, ιδρυμάτων ή οποιαδήποτε παράσταση, ή να χρησιμοποιείται ως λάβαρο από αυτά.
  • Να χρησιμοποιείται σε αποκαλυπτήρια προς κάλυψη αγάλματος ή προτομής. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να χρησιμοποιείται ύφασμα με τα εθνικά χρώματα.
  • Να χρησιμοποιείται για οποιοδήποτε διαφημιστικό ή εμπορικό σκοπό.
  • Να απορρίπτεται στα σκουπίδια. Σε περίπτωση αντικατάστασης λόγω παλαιότητας καταστρέφεται κατά προτίμηση διά πυράς.

Στο άρθρο 8 «Ποινικαί Κυρώσεις», του νόμου αυτού αναφέρεται ότι: «Οι μη συμμορφούμενοι προς τας διατάξεις του παρόντος νόμου (…) τιμωρούνται δια κρατήσεως μέχρι δύο (2) μηνών, ή προστίμου ή και δι’ αμφοτέρων των ποινών τούτων εφ’ όσον κατ’ άλλας διατάξεις δεν προβλέπεται βαρυτέρα ποινή.»

Όπως εύκολα μπορεί κανείς να διαπιστώσει, τα περισσότερα από τα όσα καθορίζει ο νόμος για την εθνική σημαία δεν τηρούνται, με εξαίρεση τον χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε  κάθε εισαγγελέας να εγκαλέσει, για παράδειγμα, τα περισσότερα σωματεία σε όλη την Ελλάδα για παράβαση του νόμου.

Είναι προφανές ότι η άγνοια των προβλέψεων του νόμου, ακόμα και από τις αρμόδιες αρχές του κράτους, η σχετική αδιαφορία και η γενικότερη αυθαιρεσία περί την εθνική σημαία, οδήγησαν στην ανοχή και εκ μέρους εκείνων που είναι αρμόδιοι για την τήρηση των νόμων.

Ένα καλαίσθητο και πολύ ενημερωτικό τεύχος για την Εθνική Σημαία, κυρίως για την ιστορία και την καθιέρωσή της, με πλούσια εικονογράφηση, εξέδωσε το 2005, η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού του ΓΕΣH_Ελληνική_Σημαία-έκδ_ΓΕΣ