ΑΣΑ-με λευκό φόντοΔύο νέα Κείμενα Εργασίας δημοσιεύθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Στρατηγικών Αναλύσεων (ΑΣΑ):
KE-24ΚΕ-24 «ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ»

Κείμενο Εργασίας 24

KE-25ΚΕ-25 «ΔΙΩΡΥΓΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΔΙΟΔΟΙ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ»

Κείμενο Εργασίας 25

Για να λαμβάνετε αυτομάτως ενημέρωση για κάθε νεά δημοσίευση της ΑΣΑ μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter της ιστοσελίδας της http://www.acastran.org (στο εικονίδιο Subscribe)