«Ευρώπη 2020»: Μια νέα στρατηγική ανάπτυξης για την επόμενη δεκαετία

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο οριστικοποίησε στις 17 Ιουνίου 2010 τη νέα Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη για την επόμενη δεκαετία. Η στρατηγική αυτή, γνωστή πλέον ως «Ευρώπη 2020» σκοπεύει στο να βοηθήσει την Ευρώπη να ανακάμψει από την κρίση και να βγει από αυτήν ισχυρότερη, τόσο στο εσωτερικό της όσο και διεθνώς, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, το αναπτυξιακό δυναμικό, την κοινωνική συνοχή και την οικονομική σύγκλιση.

Σύμφωνα με το κείμενο των Συμπερασμάτων της Προεδρίας, η νέα στρατηγική ανταποκρίνεται στην πρόκληση του επαναπροσανατολισμού των πολιτικών, πέρα από τη διαχείριση της κρίσης, στην κατεύθυνση της εισαγωγής μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μεταρρυθμίσεων που προάγουν την ανάπτυξη και την απασχόληση, και εξασφαλίζουν τη διατηρησιμότητα των δημοσίων οικονομικών, μεταξύ άλλων, με τη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων.

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έθεσε πέντε κύριους στόχους:

επιδίωξη να ανέλθει στο 75% το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών και των ανδρών ηλικίας 20-64 ετών, μεταξύ άλλων με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων, των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας και των ανειδίκευτων εργαζομένων και με την καλύτερη ενσωμάτωση των νόμιμων μεταναστών·

βελτίωση των συνθηκών έρευνας και ανάπτυξης, κυρίως επιδιώκοντας να ανέλθουν τα επίπεδα των συνδυασμένων δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στον συγκεκριμένο τομέα στο 3% του ΑΕγχΠ· η Επιτροπή θα εκπονήσει δείκτη που απεικονίζει την ένταση της Ε&Α και της καινοτομίας·

μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990· αύξηση του μεριδίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική ενεργειακή κατανάλωση σε 20%·και προσπάθεια προς αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20%· η ΕΕ έχει δεσμευθεί να λάβει απόφαση να επιδιώξει μείωση 30% έως το 2020 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, ως υπό όρους προσφορά σε μια παγκόσμια συνολική συμφωνία για την μετά το 2012 περίοδο, υπό τον όρο ότι και άλλες ανεπτυγμένες χώρες θα δεσμευθούν για ανάλογες μειώσεις εκπομπών και ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα συμβάλουν επαρκώς, ανάλογα με τις ευθύνες και τις αντίστοιχες δυνατότητές τους·

βελτίωση των επιπέδων εκπαίδευσης, ιδίως με τη μείωση των ποσοστών να πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο κάτω του 10%, και με αύξηση του μεριδίου των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών που ολοκληρώνουν την τριτοβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 40%·

προαγωγή της κοινωνικής ένταξης, ιδίως με τη μείωση της φτώχειας, επιδιώκοντας να βγουν από τον κίνδυνο της φτώχειας ή του αποκλεισμού πάνω από 20 εκατομμύρια  πολίτες. Ο εν λόγω πληθυσμός ορίζεται ως ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο ως προς την κατάσταση φτώχειας ή αποκλεισμού σύμφωνα με τους ακόλουθους τρεις δείκτες (κίνδυνος φτώχειας· υλική στέρηση· νοικοκυριά με άνεργους γονείς), παρέχοντας τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να καθορίσουν τους εθνικούς τους στόχους βάσει του καταλληλότερου μεταξύ των δεικτών αυτών).

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όλες οι κοινές πολιτικές της Ένωσης, μεταξύ άλλων η κοινή γεωργική πολιτική και η πολιτική συνοχής, θα πρέπει να στηρίζουν τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Επιπλέον το Συμβούλιο ζητά την πλήρη εφαρμογή των υφισταμένων κανόνων δημοσιονομικής πειθαρχίας, ενώ επιπλέον για την ενίσχυσή τους καθορίζει τις εξής κατευθύνσεις:

α) ενίσχυση και του προληπτικού και του διορθωτικού σκέλους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, συνδέοντας την πορεία της εξυγίανσης προς τους μεσοπρόθεσμους στόχους με κυρώσεις· αυτά θα επανεξετάζονται ώστε να προκύψει ένα συνεκτικό και σταδιακό σύστημα, που να εξασφαλίζει ισότιμους όρους μεταξύ των κρατών μελών. Λαμβάνεται δεόντως υπόψιν η ιδιαίτερη κατάσταση των κρατών μελών που είναι μέλη της ζώνης του ευρώ και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις των κρατών μελών δυνάμει των

Συνθηκών θα τηρηθούν πλήρως·

β) απόδοση πλέον καθοριστικού ρόλου στα επίπεδα και την εξέλιξη του χρέους και τη συνολική διατηρησιμότητα, όπως προβλεπόταν αρχικά στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

γ) υποβολή προγραμμάτων σταθερότητας και σύγκλισης στην Επιτροπή για τα επόμενα έτη, λαμβανομένων υπόψη των εθνικών διαδικασιών προϋπολογισμού·

δ) εξασφάλιση ότι όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν εθνικούς δημοσιονομικούς κανόνες και μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά πλαίσια που ευθυγραμμίζονται με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης· τα αποτελέσματά τους θα αξιολογούνται από την Επιτροπή και το Συμβούλιο·

ε) εξασφάλιση της ποιότητας των στατιστικών στοιχείων, που είναι σημαντική για μια υγιή δημοσιονομική πολιτική και για τη δημοσιονομική εποπτεία· οι στατιστικές υπηρεσίες πρέπει να είναι απόλυτα ανεξάρτητες κατά την παροχή στοιχείων.

This entry was posted in Ευρωπαϊκή Ένωση and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s